Xenonas Fos ke Choros

Xenonas Fos ke Choros Kythira

EN/NL

Tempel van Hephaestos (1800×774)